<empty>
   
     
   

FORMULARI DE SOL·LICITUD D ’ASSIGNACIÓ DE CENTRE I UNITAT DE PRÀCTIQUES

ENSENYAMENT: GRAU INFERMERIA

El procés per als alumnes de Baix Penedès
estarà obert durant tot el dia 23/4/2019   
    Dades de l'alumne:
   
DNI (sense lletra)
NIE (sense la lletra final)
 
   

Exposo:Que estic interessat/da en sol·licitar l'assignació de centre / unitat / torn de pràctiques relacionades per ordre de preferència.

Sol·licito: Participar en el procés d'assignació per al curs 2018-19

     
    Selecció de centre, unitat i torn de pràctiques de 2n (4110)
 

 

 
   

Nota informativa:

La facultat d'Infermeria assignarà els centres i unitats de pràctiques d'acord amb aquests criteris:

1r. criteri: Major número de crèdits superats. En cas d’empat,
2n. criteri: Nota mitja de l’expedient. En cas d’empat,
3r. criteri: Número de desempat utilitzat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a la preinscripció als seus centres educatius per al curs 2018-19. El vostre número seran les 5 darreres xifres del vostre document d'identitat.